تنزیل "بلغ ما امرت" نشان ترکیدن بغضی از پیامبر است، بغضی که بیست و سه سال گلو و سینه ختم الرسل را می فشرد، بغضی که حاکی از مظلومیت مقتدرترین مرد حق است. بغضی که مبین نگرانی رسول برای امتش است، بغضی که در اشکهای نبی اکرم برای نوه اش حسین پنهان بود، بغضی که شکستنش خشم حسودان را متوجه علی می کرد...
"بلغ ما امرت" یعنی بغضت را رها کن، "فان لم تفعل " یعنی رسول من نگران نباش. پیامبر چه نگرانی داشت؟! آری اگر غدیر نبود، پیامبری هذیان نمی گفت، در خانه ای نمی سوخت، استخوانی در گلو گیر نمی کرد، محرابی خونین نمی شد، جگری نمی سوخت و دشتی دریای خون نمی شد. غدیر "بلغ ما امرت" است، غدیر اذن خدا به اهل بیت است برای احیای اسلام، کربلا هم ادامه غدیر است که خدا فرمود: می خواهم حسین را کشته ببینم!
غدیر اذن خداست برای احیای دین در آخر الزمان، غدیر اذن خداست تا در هنگام ظهور منجی، حق و باطل واضح باشد، غدیر از آن جهت عید است که نشان دهنده حق است، و می شود مگر جایی حق باشد و مدافعی نداشته باشد، غدیر عید است چون گشاینده باب شهادت است. غدیر شمه ای از مقام امیرالمومنان "علی" علیه السلام است. غدیر روز خروج امیرالمومنین است، همانطور که سواری بر شانه های پیامبر برای سیدالشهداء حکم قتل حسین بود! "البلاء للولا" را اهل بیت تجلی دادند و پایش جان دادند. غدیر بود که حق و باطلی که در هم ممزوج بودند را تخلیص کرد، همانها که "بخا بخا یا امیرالمومنین" گفتند دست علی را هم بستند تا در دو عالم رسوا شوند. هر چند شان امیرالمومنین "قسیم نار و الجنه" است، ولی این فقط مربوط به بعد از مرگ نیست، دست امیرالمومنین اکنون آنچنان باز است که در همین دنیا هم "به ذره گر نظر لطف بوتراب کند/ به آسمان رود و کار آفتاب کند". در این دنیا هم "با آل علی هر که درافتاد ورافتاد" مصداق دارد و این محدود به زمان نیست.
عجب است با حجت عظیمی مثل غدیر باز برخی نه حق را میشناسند و نه باطل را، نه اهل حق را میشناسند و نه اهل باطل را. عجیب است حق واضحی که در همه جا عیان است را میبینند و حمایت نمی کنند. عجب است حتی برخی از علماء هم لیاقت دفاع از حق را ندارند. یکی عالم هنگام دفاع از ولایت فقیه میگفت من با سیاست کار ندارم و خدا خوب او را رسوا کرد و برای فامیلش سیاسی شد. جالب است ما پای همین مکتب یاد گرفتیم که قرابت ما با اهل بیت است! ما از همین ها یاد گرفتیم که پدر و پسر، یکی در سپاه کفر بود و یکی در سپاه اسلام و با هم جنگیدند. ما از همین ها یاد گرفتیم که عباس امان نامه دایی خود را پاره کرد و نزد حسین شرمنده بود که چرا امان نامه دارد. ما از همین ها شنیدیم که حسین در راه ولایت علی، همه اقوامش را قربانی کرد... حال چه شده است؟! به شما که رسید اینها داستان شد؟! اینها تاریخ بود؟! غدیر فقط برای سال ۱۲هجری بود و همانجا هم فقط ۴نفر سرتراشیدند و قضیه تمام شد و علی شکست خورد؟!
غدیر تا روز جزا ادامه دارد، غدیر ملاک حق و باطل است، غدیر مصداق "قالوا بلی" در عالم روح است. از برکت غدیر است که امروز صدها میلیون سرتراشیده اند و منتظر مهدی هستند. غدیر مادر کربلاست، و کربلا دلیل غیبت و حجت ظهور حضرت است. امروز غدیر عید است چون دفاع از حق مثل ۱۴۰۰ سال پیش آن غربت را ندارد که بانوی اول عالم شبانه درب خانه انصار و مهاجر را بکوبد و آنها در را هم باز نکنند و حضرت از پشت درب با آنها سخن بگوید. دفاع از حق امروز آنقدر غریب نیست که یک یهودی خون زنجیر اسیر کربلا را پاک کند! امروز آنانکه به ولایت علی بلی گفته اند در قبال هر آنکس که بوی علی بدهد هم خود را مسئول می دانند. امروز هرکس داغ مصائب اهل بیت بعد از رحلت رسول را دارد، هر مصلحتی را که بوی سقیفه بدهد، از پایه ویران میکنند. آنانکه داغ خانه نشینی علی را دارند، هرگز اجازه نمی دهند"این انقلاب دست نا اهلان بیفتد". آنانکه داغ کربلا دارند، داغ کربلا دارند! داغ غربت امام دارند، داغ شهادت دارند، داغ سر دادن دارند، داغ اسیری دارند... آنانکه داغ کربلا دارند، شمشیر بسته اند، تجهیز شده اند، جان آورده اند، جسم آورده اند، آبرو آورده اند، عیال آورده اند. آنانکه داغ کربلا دارند معنای عید را خوب می فهمند. آنانکه داغ کربلا دارند "بلغ ما امرت" را میفهمند. آنانکه داغ کربلا دارند، غربت آن بیعت های روز غدیر را میفهمند. آنانکه داغ کربلا دارند سر می بازند تا نائب امام در جهان غریب نماند. بگذار ما را محکوم کنند که از اسلام و تاریخ استفاده ابزاری میکنیم. "سیروا فی الارض" برای چه کسی نازل شده است. من هم گشتم در زمین، دیدم "کل ارض کربلا" ست. من هم خواندم تاریخ را، من هم هر روز گذشتگانم را ورق زدم و فهمیدم"کل یوم عاشورا"ست. آری آنانکه داغ کربلا دارند، هر روزشان عاشوراست و هر مکانشان کربلاست. آنانکه داغ کربلا دارند، جادوی ابن مرجانه را میشناسند، آنانکه داغ کربلا دارند، معجزه زر را میشناسند. کذب را میشناسند.. آنانکه داغ کربلا دارند، می فهمند جایی که دشمن کم می آورد می گوید "من هم مسلمانم و تو داری استفاده ابزاری می کنی". خاک بر سر مسلمانی که عاشورا برایش یک تاریخ ماضی است.آنانکه داغ کربلا دارند، داغ کربلا دارند نه داغ دهان نجس کفار! غدیر که بروز کند کفار دهانشان مهر می شود، آنانکه داغ کربلا دارند می مانند و صاحبشان! اللهم ارنی طلعه ارشیده... مهدی جان! با تو هم داغ کربلا التیام نخواهد یافت... این را من نمی گویم، شاهدش دستان ابو الفضل در سرای محشر است... شاهدش حوض کوثر است...
آری "عید" ما هم بوی کربلا می دهد! این سلسله آغازش از حج نا تمام حسین است. سال ۶۱ هجری کسی به مناسبت "عید غدیر" جشن نگرفت. سال ۶۱هجری حسین با اهل بیتش در راه کربلا بود و این سوز ما از غمیست که در دل حضرت زینب-سلام الله علیها-ست.

جهت سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت صاحب الزمان و برای سلامتی و طول عمر با عزت امام خامنه ای یک حمد و 14 صلوات...