یکی از دوستان تقریبا رادیکالی حدود پنج یا شش سال پیش ملتزم بود و می گفت : "نماز را باید اول وقت خواند، اگر اول وقت نخواندی دیگر نخوان!"
چند روز پیش دیدمش... اذان گفتند نماز اول وقت نخواند!!

در بین این خدایان خدایی هم هست که "رب الارباب" است و می گوید من می خواهم به شما آسان بگیرم، لطفا خودتان سختش نکنید!! (این لطفا از دهان حقیر است)


از برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت صاحب الزمان و جهت سلاكتی و طول عمر با عزت حضرت امام خامنه ای 14 صلوات ....