دوستان گلایه دارند به حق، که چرا اینجا تغییراتش کم است، چرا فعال نیستی... من اینها را گوش می کنم و می روم بنویسم! نوشتنم نمی آید، می روم سر نوشته های قبلی و ...امروز اتفاقی یه نگاه به صفحه کیبورد کردم و دیدم "بک اسپیس" رنگش پریده! یک سمبل از تفکرات درهم یک آدم! آدمی که نمی داند پایان این جمله کجاست و آیا نفسی هست که برای کلمه آخر نقطه بگذارد و برود سر سطر.
اینجا سرخط است و فارغ از خط بازی ها سواد خواندن هیچ خطی را ندارد مگر خط طبیب! خط طبیب را هم که دیده ای، نمی شود خواند و من عاشق این خط شده ام! این "بک اسپیس" رنگ و رو رفته هم نماینده همه کلیدهای کیبورد است تا اعلام کند صاحبش این روزها عقل درست و حسابی ندارد و عاشق خطی شده که خوانده نشود و عاشق رسمی شده که با خوانده نشدنش شفا می دهد. این خط و رسم زبانم را با "بک اسپس" دوست کرده است و این عجین شدن یعنی خودم هم نمی دانم چه می گویم چه برسد به شما!
هنوز شیرینی "یا من ارجوه" نچشیده ایم که باید برویم سراغ مناجات شعبانیه با آن همه ناز و غمزه و کرشمه! و حکما یک ماه بعد هم می نویسیم هنوز "إِلَهِی إِنْ حَرَمْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَرْزُقُنِی وَ إِنْ خَذَلْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَنْصُرُنِی " چشممان را روشن نکرده است و زیارت عاشورای شب نیمه شعبان بغضمان را نشکسته است که باید بنالیم "اللهم رب الشهر الرمضان"! تازه شیرینی سحرهای ماه رمضان دارد به ما مزه می کند که یک بی مزه ای پیامک می زند "صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت"! ... چندین سال است کارمان شده همین!
این عمر کوتاه، مگر چقدر طولانی هست که ما دستمان فقط روی "بک اسپیس" است! توبه آن هم از نوع "بک اسپیس" جای شرمندگی ندارد! چه غلطهایی که تایپ کردیم و رد شدیم و "بک اسپیس" مان هم نگزید! ولی جای غبطه دارد وقتی می بینی خوبان با "بک اسپیس" تایپ می کنند! همان هایی که سیئاتشان بدل می شود به حسنات! ما که فقط با "بک اسپیس" وقت تلف می کنیم! ترسم آخر کار هم به ما بگویند املای ننوشته غلط ندارد!! و مگر میشود حیات داشت و مشقی ننوشت و مگر می شود معلمی مشقت را خط نزند و مگر می شود طبیبی با آن خط و رسم که نمی توانی بخوانیش شفایت ندهد و مگر می شود ماه رجب برود و تو هنوز دستت به محاسنت باشد و بخوانی "یا ذاالجلال و الاکرام" و آن دستت، انگشت سبابه در خانه خدا تکان دهد که "حرم شیبتی من النار"! از اول شعبان تا الان باید ناز بکشیم که "إِلَهِی انْظُرْ إِلَیَّ "، چه حالی دارند آنانکه ناز چشم را می کشند! و رندند و راحت می گویند"إِلَهِی إِنْ كَانَ صَغُرَ فِی جَنْبِ طَاعَتِكَ عَمَلِی فَقَدْ كَبُرَ فِی جَنْبِ رَجَائِكَ أَمَلِی". و من در حسرت طاعت صغیر و قلیل ... الهی روزی ما بفرما!

خدایا "بک اسپیس" ما را مجهز به "اینسرت" بالحسنات بفرما!


از برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت صاحب الزمان و جهت سلامتی و طول عمر با عزت حضرت امام خامنه ای نثار 14 معصوم 14 صلوات ....