ساعت 6:30 صبح حدود تقاطع خیابان جمهوری اسلامی با ولیعصر (عج) قرار داشتم... تا دیروقت بیدار بودم (دیروقت که چه عرض کنم، دم سحر) صبح خواب موندم و ساعت 6:25 طرف قرار تماس گرفت که رسیده است و ما ماندیم و شرمندگی از بدقولی و ....
.
.
ککمان هم نگزید از قرار مهمتری که کنسل کردیم و طرف قرار بزرگتری که شرمنده اش نشدیم! کلی هم منت سرش میگذاریم که قضایش را می خوانیم!! نماز ای نجوای غریب من با خدا!! دلم میخواهد بدانم وقتی به نماز ایستاده ام، خدا دقیقا چه لعنی را نثارم می کند..... الهی العفو
از برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت صاحب الزمان و جهت سلامتی و طول عمر با عزت حضرت امام خامنه ای نثار 14 معصوم 14 صلوات ....
یا علی