این روزهای تعطیل که یکم رفت و آمدها زیاد میشود و هنوزم مهمان حبیب خداست الحمدلله! خانه پدری رفت و آمدش زیاد شده است و بالطبع بواسطه این مهمانها بیش از پیش اضافه وزن پیدا کرده ایم!!! تقصیر ما چیست که فرموده اند قبل از مهمان سر سفره بنشینید و بعد از او دست از غذا بکشید! درست است نماز شب نمی خوانیم ولی این مستحبات را که میتوانیم رعایت کنیم!!!!
الغرض یاد بچگی افتادیم! آن موقع ها مهمانی ها خیلی بیشتر بود، بیشتر که چه عرض کنم یا دعوت بودیم یا دعوت داشتیم و ما هم که ذوق کرده و برافروخته بودیم دائما!!! ولی طبیعتا یک سری مهمانها عزیزتر بودند و سفره برایشان مفصل تر پهن می شد و ما هم که بچه بودیم و دور از جون نفهم! همین قدر بگویم که بعد از مهمانی والده مکرمه غرلندی میرفتند که "پسر مگه از قحطی اومدی" و ما هم حرف ایشان را گوش میکردیم  و رعایت میکردیم تا مهمان عزیز بعدی!!! خلاصه بواسطه مهمانی که می آمد ما شکممان آباد میشد!!!!


حضرت حسن زاده آملی عبارتی داشتند به این مضمون که حکم ما به حضرت ولی عصر، حکم علفهای هرز یک باغ به درختان آن است!!! بواسطه ایشان است که به ما رزق می رسد!!!
یا صاحب الزمان، علف های اینطرف باغ در حال خشک شدن هستند!! به یک مهمانی در ماه جدتان رسول الله، باغ قحطی زده ما را آباد کنید! رجب بی آنکه از نهرش عسلی بنوشیم تمام شد، شعبان ما را آباد کن که سخت خشک شده ایم


سلامتی و شادی و تعجیل در ظهور حضرت صاحب الزمان، و سلامتی و طول عمر حضرت امام خامنه ای، نثار 14 معصوم، 14 صلوات
یاعلی