این روزها جا همتون خالی شمال هوایی دارید هلوووو! وقتی میگم هلووووو یعنی به تعداد "و" ک گذاشتم دارم حال میکنما!!! از اول هفته بارون میریخت رومانتیک از نوع دونفره و یه نفره و یه نفره با سیگار و یه نفره با چتر و دسته جمعی و خلاصه انواع و اقسام بارون تو این یه هفته بهمون حال داد، اینا رو گفتم ک اولا دلتان بسوزد و ثانیا جیگرتان آتش بگیرد و ثالثا بشنوید صدای جیرجیرکا رو که چه سرحال شدن و رابعا متوجه ذوق کردن من بشید که بعد از یک هفته بارونی و ابری امروز دقیقا چهارشنبه جناب خورشید رو زیارت کردم! آی حال میده بعد از یه هفته بارونی خودتو پرت کنی جلوی تیر مستقیم خورشید....

ای خور شید پشت ابر!! آمارش از دستمان در رفته که این هوای بارانی چ بر سر ما آورده!! این ابرهای سیاه پشته پشته تمام زورشان را میزنند که ما خورشید هزار و چند ساله پشتشان را فراموش کنیم.... ولی حضرت خورشید این مسلمانان آخرالزمانی شما لحظه شماری میکنند برای کنار رفتن این ابرهای سیاه وحشتناک، که اگر نور شما از پس آنها ب ما نمیرسید نمی دانیم الان در کدام پستوی مجازی یا حقیقی به شیطان سجده میکردیم.... حتی سالروز میلادت ما رو چون جیرجیرک به سروصدا می اندازد!! ب امید روزی که عیان شوی یا صاحب الزمان
همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف .... ب امید تو

سلامتی و تعجیل در فرج حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و سلاکتی و طول عمر امام خامنه ای، نثار 14 معصوم، 14 صلواتپیا علی