شب عید فطر هر چی sms می زدم failed می شد. کم کم داشت اعصابم خورد می شد که بی خیالش شدم. رفتم سر وقت مفاتیح تا اعمال شب عید رو بخونم. شروع کردم به خوندن که زنگ sms گوشیم در اومد٬ همین جوری پشت سر هم sms رفقا بود که تبریک عید می گفتن. دوباره رفتم جواب بدم که باز هم failed شد... بی خیال شدم... با یکی دو نفر تماس گرفتم و عید رو تبریک گفتم... بقیه رو هم بی خیال شدم... رفتم سر مفاتیح

یه ماه روزه و نماز و عبادت کردیم حالا فردا باید بریم سر نماز عیدفطر از خود خدا عیدی بگیریم٬ به واسطه اعمالمون... یهو یاد sms افتادم... اگه اعمالی رو که انجام دادیم همش failed بشه اون وقت با چه رویی بریم در خونه خدا ... یاد یه روایت از امام علی (ع) افتادم:

اگر مردم می دانستند که چه مقدار از اعمالی که انجام می دهند هنوز بالا نرفته بر می گردد روی سرشان٬ از قبولی اعمالشان نا امید می شدند...

حالا اگه این اعمالمون failed بشه می تونیم بی خیال بشیم؟!!

جا داره کل سال رو برای قبولی ماه رمضان بریم در خونه خدا. البته قبلش خالص شیم. حیف که خودمم یادم میره!

.

.

.

عیدتان مبارک

یا علی