دو روز پیش به دلیل اصابت ضربه محكمی به ناحیه occipital (پس سری) حافظه كوتاه مدتم از دست رفت! خودم كه یادم نیست چه طوری اینطوری شد. ولی رفقای حاضر در صحنه حادثه گفتن خدا خیلی بهم رحم كرد والا دیگه عمودی نمی شدم! حالا بگذریم كه همین رفقای عزیز چند لحظه بعد از اینكه از رو زمین بلندم كردن و از سلامتم مطمئن شدن وقتی كه من گیج بودم و نمی فهمیدم كه چی می گم چقدر منو سوژه كردن و بهم خندیدن و یه كیلیپ هم جهت ابقای تبسماتشون از اون صحنه تهیه كردن! حالا هر چقدر هم توضیح دادیم كه اون فیلمی كه از ما گرفتن در شرایط عادی نبودم مگه می شه ثابت كرد!! خدا می دونه به خاطر یه لحظه غفلت تا كی باید به رفقا جواب پس بدیم و خواهش كنیم كه فیلممون رو پاك كنن!

تو این چن وقت یه ضربه به مخ 70 میلیون آدم خورد كه حاصلش شد غفلت از نوع سیاسی! حالا فیلمهایی كه ملائك ازمون گرفتن چقد خنده داره! نفهمیدیم ماه رجب ما چه طوری گذشت. سر نماز كه تمام هواسمون به فرشهای سبز مسجد بود! كه نكنه این رنگ سبز وحدت ملی رو به هم بزنه... اون دو سه روز هم كه روزه بودیم سر افطار  كه گوشمون به 20:30 بود... سحرهامون هم كه به بحث تبادل اخبار گذاشت!! این اواخر هم كه به دلیل سقوط هواپیمای توپولوف «یا من ارجوه لكل خیر...» رو تو 10 ثانیه می خوندم!!! خدا ماه شعبان رو به خیر بگذرونه!

خدا نوكرتیم! خراب كردیم! format بفرما!