در محلمان، گدایی به دعایی، ریالی از ملت میستاند و به وداعی، به گدایی از ردای دیگری می پرداخت.دست علیل، پا چلاق، سر قناس، لب ترکیده، چشم ورقلمبیده، ابرو دریده، صورت ذغال مالیده، مو ژولیده، ریش آلوده، جامعه پاره، ردایی زنانه بر دوش و دمپایی حمام در پا و لنگی به دور گردن. خلاصه کنم، جدا از امراض داخلی،از آبریزش بینی و گرمی گرفته تا ایدز و سرطان،که دائم بر زبانش جاری بود، هیچ مرض و زشتی خارجی را هم از قلم نیانداخته بود! هر روزش شب جمعه بود و هر شبش شب قدر. روزی با كلاه سبز سیدی بر در مسجد، روزی با گیتار دم سینما، روزی با ناله بر در مجلس عزا و روزی با حركات موزون در عروسی. از خانه و قهوه خانه و میخانه گرفته تا زورخانه و سفارت خانه و وزارت خانه، هیچ نقطه ای در عالم وجود نداشت که فارغ از اشتغالش باشد. الحق که دستش کج و قدمش نحص و چشمش شور و زبانش نیش مار است! به زنان که میرسد از سر و دم و پا میسراید و به مردان که میرسد مادرزن را لعن میفرماید! اگر سوال کنی، نادان است و اگر جواب دهی دانا! هر حقی در عالم هست گرد او جمع است و هر كرامتی را لایق اوست! اگر تفقد شود دعایی نثار جد و آبادت میکند و اگر رد شوی فحش و لیچاری نثار پدر و مادرت! نه دعایش به تو خیری میرساند و نه دشنامش به تو شر! پس حواست باشد ریالی از کفت نقاپد!  نمیدانیم این را چه کنیم که یا چشمت میزند یا تحقیرت میکند، یا ثنایت میگوید یا دشنامت میدهد!

روزی به نیت اهدای صدقه به قلک آبی کنار کوچه توقف کردم، دیدم زیرچشمی با آن چشمان از حدقه خارج شده اش مرا میپاد! اعتنا نکردم و کار را به اتمام رساندم که دهان گشود: "حیا م خوب چیزیه والا! مگه کوری؟! نکنه این صندوق از ما گداتره خبر نداشتیم! یادم باشه از فردا یه رنگ آبی به خودم بمالم و رو صورتم بنویسم کمیته امداد تا شاید یه لقمه هم گذاشتی دهن ما! الهی به حق همین شب عزیز ابوالفض بزنه به کمرت!" دو جمله اول استماع شد و باقی جملات را در نبود حقیر گفتند ولی کل محل این جملات را از بل هستند!

این گدا شرحال بندگی ماست! همان قدر پرروییم كه بی حیاییم! همان قدر صدایمان بلند است كه ضعیفیم! همان قدر طلب حق میكنیم كه بی ارزشیم! "تو یه قرون بندگی بلد نیستی! من اگه جای خدا بودم اخراجت میكردم!"

.

.

پی نوشت:مربوط به كامنت پست قبل:

علیكم السلام...
من توهین كردم؟! عرض شد با بعضی ها نشست و برخاست كردن عواقب خوبی نداره؟! خطرناكه حسن! ضمنا ما غلط بكنیم خلاف وحدت ملی صحبت كنیم! ولی اگر برخی از افراد (منظور سید حسن عزیز نیست) فكر میكنن میتونن در پوشش وحدت ملی هر غلطی دلشون خواست بكنن كور خوندن! با عقل جور در نمیاد! وقتی یكی دزدی داره میكنه و من میبینم داد نزنم تا كسی از خواب بیدار نشه تا اون كارش رو انجام بده! ولی در مورد اونایی كه شما فرمودید مخالفتی ندارم، متحدشون كنید!

سید حسن هم یكی از یادگاریهای امام عزیزه! خلف یا نا خلفش رو من كاری ندارم و به صلاح هم نیست كار داشته باشم! ولی این فقط سید حسن نیست كه با امام نسبت خونی داره... خیلی ها هستن كه با امام رابطه خونی شدید تری دارن ولی نه از جنس خون گرفتن بلكه خون دادن!

والسلام...