مسلمانان همواره تایید كننده سایر ادیان بوده اند و هستند... پس فك نكنید این بار هم شما می توانید انجیلها را سر نیزه كنید و "جنگ صلیبی 2" راه بیاندازید... گیریم شما تا  "جنگهای صلیبی6" هم بازی بسازید... ما مخلص حضرت مسیح هم هستیم ولی مطمئن باش همانطور كه "حواری شماره 13" به صلیب كشیده شد، تو را هم آویزان خواهیم كرد... اگر باور نداری برو از كارتر ملعون بپرس ... كه به گفته خودش خمینی مرا بر كنار كرد!!

امروز فقط این شعار كه بر دیوار لانه جاسوسی نوشته شده بود، در ذهنم می گذشت: "خمینی می رزمد/ كارتر می لرزد" و این شعار كه بعد از نماز سردادند: "اگر امام اذن دهد، كاخ سفید را ویران می كنیم، با خاك یكسان می كنیم."

و امروز نوبت توست اوباما! تویی كه هنوز نمی دانی پدرت دقیقاً‌ اهل كجاست... تویی كه هنوز در ژستهای "تغییر" گیر كرده ای و تنها چیزی كه تغییر دادی سگ دخترت بود... ما از همان روز اول دست چدنیت را دیدیم... حتی در پیام عید نوروزت... وقتی با آن لهجه مسخره ات گفتی: "عید مبارك" فهمیدیم كه میخواهی فتنه ای به راه بیاندازی... چون پدرانمان یاد دادند به ما" سلام گرگ بی طمعه نیست" تو به خیالت چون پوستت سفید نبود و مویت بلوند و چشمت رنگی، میتوانی از بقیه مردم سواری بگیری؟! تو به خیالت مردم دنیا فقط از ظاهر آنگلوساكسونی متنفر هستند؟! مردم از آن عقابی كه در هر بالش 33 پر هست خسته شده اند! مردم از آن چشم جهان بین متنفر هستند... مردم از لیبرالیسم متنفر شده اند*... باز هم یادش بخیر: "ما می گیم خر نمی خوایم، پالن خر عوض میشه"... امروز خر استبداد در حال عوض كردن آخرین پالن خودش است... دموكراسی و لیبرالیسم را خدا بیامرزد... زهی خیال باطل! تمام مردم دنیا دیگر آن خر را میشناسند... حالا هر رنگی كه بهش زده بشه فرقی نداره! "نه خر میخوایم نه پالن/ لعنت به هر دوتاشون"

.

.

آل سعود! فك نكنید از شما خواهیم گذشت... صدایی هنوز از جماران به گوش میرسد: "ما اگر از صدام بگذریم، از آل سعود نخواهیم گذشت" مرگ بر شما... مرگ بر مذاكره هایتان! مرگ بر اسلام صیهونیستیتان! امروز هر چه ما میكشیم از شماست! در فلسطین نفت شما تانكهای اسرائیل را راه میبرد! در عراق فتنه شما برادر كشی بین شیعه و سنی راه انداخته است... در لبنان و افغانستان و پاكستان هم... شیعه كشی را كه شما در پاكستان با پولهایتان به راه انداختید... حال مگر همه مرده اند و خیالتان راحت شده است كه دیگر پول به پاكستان نمی دهید؟! ... اهانت به كتاب مسمانان را چگونه توجیه خواهی كرد؟! باز هم به مسلمانان پارس میكنی و دمت را برای آنها تكان میدهی؟! مرگ بر شما! مرگ بر افكار صیهونیستیتان!

یا حیدر كرار! یا قتال عرب! یا امیر مومنان! شما صیهونیست را چه در لباس یهود، چه مسیحیت و چه اسلام خوب میشناسید...

امیر المومنین ای شاه مردان       دل نا شاد ما را شاد گردان

 

 

*حلزونهای خانه به دوش (شهید آوینی): آزادی در غرب، نقابی است برای پوشاندن چهره انكار دین