مرگ بر حزب الله!  آدم وقتی این شعار رو پشت یکی از صندلی های کلاس میبینه، چه حسی بهش دست میده؟! کار ندارم کدوم آدم جاهل یا غافلی، از روی کدوم حب و بغضی، این جمله رو نوشته، آدم از این میسوزه که نفهمیده چرا یک حرفی رو میزنیم که نه فقط از اسلام بلکه از همه ادیان خدا خارج بشیم. حزب الله فقط مربوط به کسایی نیست که ریش میذارن! حزب الله فقط به یک چادری نمیگن! حزب الله فقط به یک آخوند نمی گن! حزب الله فقط به بچه بسیجی نمیگن! حزب الله فقط به بچه هیئتی نمی گن! حزب الله فقط به سپاهی نمیگن! حزب الله یک کلمه فقط سیاسی نیست!حزب الله فقط مربوط به ظاهر افرادی که اطرافمون میبینیم نیست! حزب الله فقط مربوط به این دنیایی که توش زندگی میکنیم نیست! حزب الله فراتر از یک تاریخ است! حزب الله فراتر از عالم جامد است! انسانی که در حزب الله نیست وجودش دگر چه ارزشی دارد؟! حتی حزب شیطان هم مقابل حزب الله نیست. حزب شیطان یک سطل زباله است و موجوداتی اخراج شده از حزب الله را شامل میشود! زباله را چه با در و گوهر؟!

ای به ظاهر انسان! دلم میخواست تو را دوست یا برادر یا خواهر خطاب کنم ولی چه کنم، تبری هم همانند تولی از فروع دین من است و به ما حکم میکند حتی خلاف میل خودمان حبی نسبت به دشمنان دین خدا نداشته باشیم!

ای به ظاهر انسان! حتی برایم ارزشی ندارد که گوش به حرفهایم میدهی یا نه! ولی بدان بعضی از حرفهایی که به زبان جاری میکنیم، بعضی جملاتی که با دست مینویسیم، بعضی صحبتها را که میشنویم و میخوانیم، عواقبش فقط مربوط به آخرتی که قبولش نداری نمیشود، در همین دنیا هم تو را وارد مسیری میکند که بر روی دیوار بن بست ته مسیر نوشته شده، "خسر الدنیا و الآخره"! و بالایش درشت مسیر درست را نشانت میدهد که نوشته شده: "فان حزب الله هم الغالبون"!

تو به خیالت با این یک جمله که نوشتی حزب الله را منزوی کردی؟! تو به خیالت با این جمله که نوشتی، زدی برجک حزب الله را پایین آورده ای؟! حزب الله را خدا عزیز کرده و واقعا خنده دار است که عده ای به ظن خودشان بخواهند آن را پایین بکشند! اینان حتی دستشان به گرد پای حزب الله هم نمی رسد. "لا یمسه الا المطهرون" را فقط برای قرآن ظاهری نگفته اند! برای قرآنی گفته اند که در قلوب سلیم حزب الله هرگز قابل لمس نیست، چه برسد به سوزاندنش! نه قرآن سوزی حیوانیتان خدشه ای به قرآن وارد میکند و نه شعارنویسی ابلهانه تان خدشه ای به حزب الله وارد میکند. چون قرآن در سینه حزب الله حک شده و حافظ آن خود خداست!

ای دانشجوی ایرانی که از هوای آغشته به خون مردان حزب اللهی تنفس می کنی، مردانی که به خاطر خدا، از کیان اسلام دفاع کردند. امروز نشسته ای روی نیمکتی که چوب و پیچ و مهره اش از برکت خون شهیدان است. تو خودکاری را در دست گرفته ای که نه از برکت خون شهید، بلکه اگر خوب ببینی جوهرش همان خون شهدای حزب اللهیست. تو! ای دانشجوی ایرانی! حواست باشد وقتی با این خودکار روی این نیمکت، هوس کردی شعاری بنویسی، هر چیزی را میخواهی بنویس الا شعاری علیه حزب الله!