میگویند خدا به واسطه ی دعای قوم بنی اسرائیل، منجی شان را به روایتی 150سال زودتر رساند. و حضرت موس علیه السلام را به دادشان رساند... خدایا! بیچاره ما كه پیش تو از خاك كمتریم!

جهت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان و سلامتی و طول عمر برای امام خامنه ای یك حمد و 14صلوات...