کنار دریا یه ماهیگیری بساط خودشو پهن کرده بود و درشت بالاش نوشته بود:

ماهی تازه میفروشیم

کمی با خودش فک کرد(البته اصل داستان یکی بهش می گه...!):

خب معلومه وقتی کنار دریا وایستادم مردم خودشون می فهمن که ماهی تازه دارم.تازه اش رو پاک کرد.

دوباره بیشتر با خودش فک کرد:

خب معلومه اینجا٬ لب دریا٬ ماهی می فروشن مرغ که نمی فروشن. برداشت ماهی اش رو هم پاک کرد!

بازم کمی بیشتر فسفر سوزوند:

گفت خب معلومه ماهی می فروشیم این همه رو که نمی خوایم بخوریم. اینبار دیگه کلاْ تابلو رو کند.

رفقا شما هم یاد بگیرین کم صحبت کنین٬ ۹۰٪ حرفایی که مردم می زنن حرف بی خوده و زدن نره.مثل همین مطلبی که الان من گذاشتم و همه شما می دونستین!

فقط جهت یاد آوری عرض کردم.

ولی جون من ماه رمضونه٬ جلو دهنمونو بگیریم و هر حرفی نزنیم.اصلاْ مگه تو ماه رمضون رفیقات بهت نمی گن که دهنت بو می ده و حرف نزن؟! خب تو هم حرف نزن.خودتم می دونی که زبون ۲۸ تا گناه داره.با حرف نزدن چقد خوش به حالت می شه.

از اون ور خدا بوی دهن روزه دارو دوست داره٬ میگه تا می تونی قران بخون.

ماه رمضون ما رو از دعاتون محروم نکنین.خیلی نیاز به دعای دیگران دارم.

یا علی.